Between Brix

Wat doet Between Brix


Analyse

De waarde van uw grond wordt bepaald door zijn ontwikkelings- mogelijkheden. Dat vraagt een diepgaande analyse van alle ontwikkelingsvarianten met hun opbrengstmodel en een gestructureerd overleg met de overheid.

Waardebepaling

Op basis van de bepaling van het maximum potentieel, wordt het dan mogelijk samen een precieze waardering van uw grond te berekenen. We leggen ook samen alle randvoorwaarden vast die met de verkoop gepaard gaan.

Verkoop

Daarna biedt Between Brix uw grond discreet aan aan de juiste projectontwikkelaars. Wij putten daarbij uit een grote database van solvabele investeerders, promotoren en bouwbedrijven uit alle regio’s met specialisatie in het juiste ontwikkelingsproduct.

Hoe gaan wij te werk


De verkoper

Wij starten met een kennismaking en luisteren naar uw vraag. Wij houden daarbij rekening met wat voor u belangrijk is. We bepalen samen de juiste prijs, met de juiste onderbouwing en de juiste voorwaarden onder de welke u wenst te verkopen. Daarna zorgen wij voor een vlotte coördinatie tussen alle partijen.

De overheid

Eenmaal wij een schriftelijke opdracht hebben, gaan wij van start bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Wil u een maximale invulling van uw site, dan is een juiste benadering van de dienst Ruimtelijke Ordening van essentieel belang. Wij zorgen voor een perfecte argumentatie voor het maximum van de mogelijkheden.

De koper

De projectontwikkelaar heeft zijn eigen taal. Die taal spreken wij voor u. Hoe gaan we om met bodemkwaliteit, de bestemming, ruimtelijke uitvoeringsplannen, marktprijzen? Wat is recht van opstal? Hoe maken we een sluitende overeenkomst? Wie zijn die specialisten in woningbouw, retail, industrie, KMO, assistentiewoningen of studentenkamers?

Bekijk onze bedrijfsfilm


Between Brix

Uw professionele partner in de verkoop van projectgronden

Dumolinlaan 1, bus 14
8500 Kortrijk
BE 0659.885.654