Projectgronden, na de biefstuk, vegetarisch

Nu de rem wordt gezet om grote woonuitbreidingsgebieden aan te snijden, wordt projectont-wikkeling voor een groot deel afhankelijk van de particuliere eigenaar die druppelsgewijze zijn stukje  grond  aanbiedt  aan  een  vernieuwd  dorps-  of  stadsgezicht.  De  realisatie  van  een  betere  ruimtelijke  ordening  wordt  aldus  een  quilt  van  losse  stukjes  die  langzaam  aaneen  geborduurd  worden.  Betonstop  en  verdichting  hebben  in  menig  grondeigenaar  iets  wakker  gemaakt:  de  hoop zijn bescheiden eigendom te promoveren tot prestigieuze ontwikkelingsgrond. En dat kan wel  eens  lukken;  alleen  hebben  deze  nieuwe  projectgronden  een  complexe  weg  te  gaan  om  hun meerwaarde effectief op de rekening te krijgen.